Termeni și condiții

DATE DE IDENTIFICARE

Site-ul www.supertoolsplus.ro este proprietatea exclusivă a S.C. SUPER TOOLS PLUS SRL.

Email: office@supertoolsplus.ro
Telefon: 0729 150 343, 0738 235 031
Adresă sediu: Str. Madrid, nr. 10, bloc M8, ap. 6, Târgoviște, Dâmbovița
CUI: RO27650188
J15/533/2010
Program de lucru cu clienții: 08:00 – 16:30 (luni-vineri)

TERMENI GENERALI

SUPER TOOLS PLUS este denumirea comercială a SC SUPER TOOLS PLUS SRL, persoană juridică cu sediul în Târgoviște, Str. Madrid, nr. 10, bloc M8, ap. 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J15/533/2010, avand CUI RO27650188, numită în continuare SUPER TOOLS PLUS.

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.supertoolsplus.ro,  SUPER TOOLS PLUS își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

DREPTURI DE AUTOR

Continutul site-ului www.supertoolsplus.ro este proprietatea SC SUPER TOOLS PLUS SRL.

SUPER TOOLS PLUS garantează utilizatorului acces limitat pe site-ul www.supertoolsplus.ro, în interes personal (efectuarea de comenzi online sau informare) și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SUPER TOOLS PLUS fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programe, elemente de grafica, sunt proprietatea SC SUPER TOOLS PLUS SRL, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

Pentru orice sesizare legată de drepturile de autor vă rugăm să ne contactați la adresa: office@supertoolsplus.ro.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi folosite de SUPER TOOLS PLUS exclusiv în scopul declarat al site-ului. Astfel, datele din formularul de comandă vor fi folosite numai pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, promoții, facturare și pentru livrarea comenzilor etc.

Nu sunteți obligat să furnizați datele personale, însă refuzul face imposibilă prelucrarea comenzii și derularea livrării produselor. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către echipa SUPER TOOLS PLUS.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale și să solicitați ștergerea datelor din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa către SC SUPER TOOLS PLUS SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată. SC SUPER TOOLS PLUS SRL se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților săi. În cazul în care se va pune problema utilizării datelor dumneavoastră în scopul realizării unor campanii, vi se va cere acordul explicit.

SUPER TOOLS PLUS nu trimite mesaje nesolicitate clienților săi. Orice mesaj periodic trimis conține datele noastre de identificare, precum și o procedură de renunțare la subscriere.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică stabilește politica SUPER TOOLS PLUS cu privire la:

 1. Prelucrarea (incluzând colectarea, stocarea, utilizarea, divulgarea de informații și transferul) datelor cu caracter personal ale Clienților și Utilizatorilor site-ului;
 2. Cerințele pentru obținerea consimțământului de la persoanele vizate.
 3. Politica definește modul în care ar trebui prelucrate datele cu caracter personal (așa cum sunt definite mai jos) și stabilește cerințele suplimentare pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (de ex. date cu caracter sensibil – de asemenea, definite mai jos).

DEFINIȚII FUNDAMENTALE

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal includ orice informație prin care poate fi identificată, direct sau indirect, o persoană, de exemplu: nume, email și alte informații de contact, funcția, rezultate ale testelor psihometrice, informații manageriale. De asemenea, poate include date care sunt mai greu atribuite unei persoane, cum ar fi codul de identificare, adresa IP, sau un identificator online (username, nick etc).

Care sunt categoriile speciale de date?

“Categoriile speciale de date” sunt date cu caracter personal legate de oricare din următoarele tipuri de date: origine rasială și etnică; opinii politice; credințe religioase, filozofice sau similare; apartenența la sindicate; sănătatea mentală sau fizică; date genetice; date biometrice folosite la identificarea unică a unei persoane fizice (inclusiv poze folosite la identificare); viața sau orientarea sexuală; infracțiuni (reale sau presupuse) sau litigiile pentru orice infracțiune. Romania are, de asemenea, și reguli speciale pentru prelucrarea identificatorilor unici naționali (codul numeric personal). (Pentru claritate, “categoriile speciale de date” erau cunoscute, în trecut, ca, și sunt câteodată numite “date personale sensibile”.)

Ce este prelucrarea?

„Prelucrarea” are un sens foarte larg, și include aproape orice activitate care implică, în orice fel, date cu caracter personal, inclusiv obținerea, vizualizarea, înregistrarea, stocarea și divulgarea acestor date.

Ce este o persoană vizată?

Pentru scopul acestei Politici, o “persoană vizată” este o persoană căruia SUPER TOOLS PLUS îi prelucrează datele personale. Toate persoanele vizate au drepturi asupra datelor lor personale.

Ce este consimțământul?

„Consimțământul” unei persoane vizate înseamnă orice indicație liber oferită, specifică, informată și clară a dorinței persoanei vizate prin care acesta își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta poate fi furnizată printr-o declarație dată de către persoana vizată sau printr-o bifă. În particular, consimțământul nu poate fi implicit prin acțiuni sau comportamente. Poți citi mai multe despre consimțământul persoanelor vizate în secțiunea 9.

SUPER TOOLS PLUS colectează date cu caracter personal pe paginile site-ului său, numai cu acordul voluntar al Utilizatorului sau al Clientului, în urmatoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciile oferite;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, privind soluționarea problemelor de natură – Relații cu Clienții.

Prin crearea Contului, fiecare Utilizator sau Client își exprimă consimțământul ca SUPER TOOLS PLUS să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Utilizator sau Client are dreptul de a obține de la SUPER TOOLS PLUS, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

 1. confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 2. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul SUPER TOOLS PLUS sau a comandării produselor SUPER TOOLS PLUS, Utilizatorul sau Clientul este de acord cu (îşi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către SUPER TOOLS PLUS în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale.

Dacă Utilizatorul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către SUPER TOOLS PLUS, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei SUPER TOOLS PLUS date cu caracter personal.

Oricare Utilizator sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către SUPER TOOLS PLUS a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Clientul are dreptul de a se opune, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

SUPER TOOLS PLUS nu solicită și nu stocheaza nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

Politica de confidențialitate SUPER TOOLS PLUS se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Utilizator exclusiv pe site. SUPER TOOLS PLUS nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

SUPER TOOLS PLUS se obligă ca datele colectate ale Clientului/Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Procesatorul de carduri bancare agreat de către SUPER TOOLS PLUS are  dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.

SUPER TOOLS PLUS garantează că datele personale ale unui client/utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

SUPER TOOLS PLUS nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale accesați secțiunea Politica de confidențialitate.

POLITICA DE VÂNZĂRI ONLINE

Accesul la magazinul online

 • Accesul la magazinul online este permis oricărui Utilizator care posedă sau își creează un Cont. Contul de client este creat automat în momentul finalizării comenzii. Renunțarea la Contul creat se poate face în orice moment prin solicitarea transmisă către SUPER TOOLS PLUS, de către Clientul aparținător al contului la care se operează modificarea /actualizarea;
 • Pentru a i se permite accesul la serviciul de comandă, Clientul va trebui să accepte Termenii și Condițiile ce reglementează raportul juridic dintre SUPER TOOLS PLUS și client/ utilizator.

Produse, servicii și prețuri

 • SUPER TOOLS PLUS poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promotii practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care SUPER TOOLS PLUS are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.
 • Toate tarifele aferente produselor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.
 • În cazul plăților online SUPER TOOLS PLUS nu este / nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda națională. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.
 • Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea SUPER TOOLS PLUS, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Comanda online

 • Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există pe stoc. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a respectivului produs.
 • Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.
 • Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că SUPER TOOLS PLUS poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de SUPER TOOLS PLUS și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
 • SUPER TOOLS PLUS poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SUPER TOOLS PLUS, în cazul plății online;
  • datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
  • activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel SUPER TOOLS PLUS și/sau partenerii acestuia;
  • realizarea a mai mult de o încercare de livrare consecutivă, eșuată;
 • Clientul poate renunța la o comandă efectuată.
 • În cazul în care Clientul renunță în cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comandă efectuată, pentru care plata a fost efectuată cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în contul SUPER TOOLS PLUS, suma aceasta va fi returnată de către SUPER TOOLS PLUS în maximum 30 zile calendaristice de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, în contul IBAN indicat în scris de către Client.
 • În cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plată cu card bancar nu poate fi livrat de către SUPER TOOLS PLUS, din culpa sa sau din culpa unui terț, SUPER TOOLS PLUS va informa clientul asupra acestui fapt și va depune toate diligentele legale pentru recuperarea sumei și returnarea în contul Clientului, în termen de 14 zile lucrătoare de la recuperarea acestei sume, dacă recuperarea se impune.
 • Clientul nu are dreptul de a modifica conținutul unei comenzi după ce aceasta a fost pregatită sau expediată.
 • Detaliile de livrare a produselor incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea SUPER TOOLS PLUS, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
 • Comanda reprezintă oferta SUPER TOOLS PLUS de cumpărare. Rețineți că e-mail-ul de înregistrare a comenzii (primul email pe care îl primiți după finalizarea comenzii pe site) nu trebuie considerat acceptarea finală a comenzii dumneavoastră de către SUPER TOOLS PLUS.

CALITATEA PRODUSELOR

Toate produsele comercializate pe site-ul www.supertoolsplus.ro beneficiază de certificat de calitate și conformitate.

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata produselor comandate prin intermediul magazinului online SUPER TOOLS PLUS se poate face astfel:

 • în numerar la livrare;
 • prin transfer bancar în avans;
 • plata cu cardul online.

Plata în numerar* se face la livrare, în lei, la valoarea din momentul confirmării comenzii, către curierul care efectuează livrarea.

*Excepție: pentru comenzile care conțin anumite produse mai puțin uzuale, este necesară plata în avans prin virament bancar.

Plata prin transfer bancar se face în baza facturii proforme, emisă la finalizarea unei comenzi. Produsele se vor expedia numai după ce se face dovada plății către SUPER TOOLS PLUS.

Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul NETOPIA mobilPay, iar SUPER TOOLS PLUS nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul pe care îl dețineți.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de plată vă rugăm să accesați secțiunea Modalități de plată.

LIVRAREA PRODUSELOR

Acest magazin online este destinat exclusiv livrării de produse către clienți persoane juridice, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale.

În momentul livrării, o persoană cu vârsta de minim 18 ani, reprezentând persoana fizică sau juridică, va semna pentru toate produsele expediate.

Orice comandă va fi livrată în limita stocului disponibil, cu condiția ca aceasta să fi fost confirmată de către SUPER TOOLS PLUS. Termenul de livrare a produselor este:

 • Pentru produsele aflate în stoc: aproximativ 1-2 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii, prin reteaua de distribuție Fan Courier oriunde în țară.
 • Pentru produsele care nu se află în stoc: aproximativ 3-5 zile lucrătoare din momentul în care comanda și termenul de livrare este confirmat cu clientul, prin reteaua de distribuție Fan Courier oriunde în țară.

Pentru comenzile ce depasesc 400 Lei, transportul este GRATUIT oriunde în țară.

Pentru comenzi mai mici de 400 Lei, se percepe o taxă de livrare astfel:

 • Pentru plata online cu cardul / transfer bancar – 15 lei
 • Pentru plata în numerar la livrare – 25 lei

Dacă preferați o altă firmă de curierat, vă rugăm să ne comunicați atunci când lansați comanda! Produsele vă vor fi livrate cu condiția ca acestea să fie achitate în avans (virament bancar / card), costul transportului fiind în sarcina dumneavoastră.

RETURNAREA PRODUSELOR

Clientul SUPER TOOLS PLUS poate refuza recepționarea coletului ce conține produsele achiziționate, sau, după caz, poate returna produsele, în urmatoarele situatii:

  • Coletul prezintă deteriorări severe;
  • Produsele au fost livrate / facturat greșit;
  • Produsele prezintă defecte de fabricație;
  • Produsele nu corespund descrierii.

Clientul are dreptul să anunțe în scris SUPER TOOLS PLUS că renunță la cumpărare, cu respectarea termenului de 14 zile calendaristice de la primirea produsului conform prevederilor OG 34/2014 și cu condiția nedesigilării coletului (acolo unde este cazul) și cu condiția neutilizării produselor.

 • Clientul se obligă să notifice SUPER TOOLS PLUS, intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/fax/etc) în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor.
 • Clientului care a notificat SUPER TOOLS PLUS îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 14 zile calendaristice, în caz contrar, SUPER TOOLS PLUS, consideră cererea nefondată/invalidă și poate refuza returul.
 • În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 zile calendaristice de la confirmarea returului, iar rambursul se va face doar în contul bancar al clientului, indiferent de modalitatea de plată din comanda plasată.
 • În cazul înlocuirii produsului, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.
 • Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitându-se la transportul produselor, achitată de catre client, nu se rambursează.
 • În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client excepție făcând situațiile prezentate mai sus, situație în care SUPER TOOLS PLUS va suporta contravaloarea transportului.

Produsele pentru care nu se acceptă returul sunt:

 • Produse desigilate, unde este cazul
 • Produsele deteriorate
 • Produse care prezintă semne de uzură
Colet returnat fără anunț în prealabil
În situația în care un colet care a fost expediat de SUPER TOOLS PLUS nu este acceptat de către destinatar fără un motiv invocat și fără respectarea procedurii de retur, fără anunț în prealabil, ne rezervăm dreptul de a refuza returul.

Mai multe detalii despre procedura de returnare a produselor găsiți aici.

SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII

Pentru orice sesizare sau reclamație ne puteți contacta telefonic la numărul 0729.150.343 sau pe email la office@supertoolsplus.ro.

Orice conflict apărut între SC SUPER TOOLS PLUS SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. SC SUPER TOOLS PLUS SRL se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la data denunțării de către Dvs a contractului.

În cazul în care concilierea amiabilă nu este posibilă se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.

LITIGII

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către SUPER TOOLS PLUS Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile “Termeni și condiții”.

Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Client și SUPER TOOLS PLUS se va rezolva pe cale amiabilă.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

DISPOZIȚII FINALE

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.supertoolsplus.ro,  SUPER TOOLS PLUS își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

În limita prevederilor Termeni și Condiții, SUPER TOOLS PLUS nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

SUPER TOOLS PLUS își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Ultima actualizare: 12.06.2020

X